Das Team

Mallorie Schuffenecker

Physiotherapie
Osteopathie

Mallorie Schuffenecker

Dipl. Physiotherapeutin
Dipl. Lymphdrainage Therapeutin
Dipl. Faszien Stecco Therapeutin
Osteopathin (i. A.) IFAS